نوع خبر 
 
 نتایج مقدماتی پژوهش های زمین شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزه ای زمینلرزه 21 آبان ماه 1396 باختر کرمانشاه
به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نتایج مقدماتی پژوهش‌های زمین‌شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزه‌ای زمینلرزه 21 آبان ماه 1396 باختر کرمانشاه (بزرگا 7/3) به همت گروه لرزه زمین ساخت و زلزله‌شناسی این سازمان با مدیریت دکتر شهریار سلیمانی آزاد و همکاری نیره صبور، مهدی مرادی، علی اژدری، طهمورث یوسفی، مهدی مشعل و مه‌آسا روستا منتشر شد نسخه بروز‌ رسانی شده .
پنجشنبه 25 آبان 1396  7:13