نوع خبر 
 
 آغاز مطالعات ژئوفیزیک هوایی با هدف شناسایی و اکتشاف آب‌های زیرزمینی
برای نخستین بار و به همت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور
يکشنبه 8 مرداد 1396  7:8
 همایش تخصصی نقشه‌های زمین‌شناسی محور توسعه پایدار
دوم مرداد در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور
يکشنبه 8 مرداد 1396  7:6
 آغاز به کار همایش تخصصی نقشه‌های زمین‌شناسی محور توسعه پایدار
در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور
يکشنبه 8 مرداد 1396  7:4
 شش استان در اولویت اکتشاف روی قرار دارد
مجری طرح پتانسیل‌یابی روی خبر داد
يکشنبه 8 مرداد 1396  7:1
1 2