نوع خبر 
 
 آغاز مطالعات ژئوفیزیک هوایی با هدف شناسایی و اکتشاف آب‌های زیرزمینی
آغاز مطالعات ژئوفیزیک هوایی با هدف شناسایی و اکتشاف آب‌های زیرزمینی
دوشنبه 26 تير 1396  7:27
 آغاز پتانسیل‌یابی کرومیت به همت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور
آغاز پتانسیل‌یابی کرومیت به همت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور
سه شنبه 13 تير 1396  7:30
 انجام مطالعات زمین‌شناسی روی گسل‌های فعال استان فارس
انجام مطالعات زمین‌شناسی روی گسل‌های فعال استان فارس
شنبه 10 تير 1396  7:31
 آغاز پروژه دقیق‌سازی نقشه گسله‌های 5 کلان‌شهر ایران و تعیین نرخ لغزش آنها
آغاز پروژه دقیق‌سازی نقشه گسله‌های 5 کلان‌شهر ایران و تعیین نرخ لغزش آنها
يکشنبه 4 تير 1396  7:32