نوع خبر 
 
 
انتساب مدیر عامل جدید شرکت توسعه علوم زمین
انتساب آقای دکتر احمد زارعان به عنوان مدیر عامل جدید شرکت توسعه علوم زمین

 

شنبه 19 اسفند 1396  6:11
منبع : انتساب مدیر عامل جدید شرکت توسعه علوم زمین

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 29 خرداد 1398  12:59:11
تعداد بازديد از اين خبر : 951