مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه علوم زمین در تاریخ 1397/05/28 با اکثریت سهامداران تشکیل و موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت.

۱- تراز مالی سال 1396 تصویب شد.

۲- هیئت مدیره بمدت ۲ سال سه نفر شامل نماینده به قرار زیر انتخاب گردید: 

  • نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی
  • نماینده حقوقی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء ایرانیان
  • نماینده حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری

۳- بازرس اصلی و علی البدل تعیین گردید

۴- روزنامه رسمی شرکت اطلاعات تعیین شد.