ژئوفیزیک

ردیف

عنوان گزارش

استان

کارفرما

سال

1

اکتشاف بوکسیت

آبگرم قزوین

طرح بوکسیت و مواد آلومینوسیلسکاته

1369

2

اکتشاف سرب و روی

معادن منصور آباد یزد، انجیره تیران اصفهان، قنات مروان کرمان

شرکت پژرام

1369

3

اکتشاف مس

ندوشن یزد

شرکت پژرام

1369

4

اکتشاف سرب و روی

دونا

شرکت معدنی دونا

1370

5

بررسی لوپهای مختلف برای سازمان نقشه برداری

بررسی لوپهای مختلف برای سازمان نقشه برداری

سازمان نقشه برداری کشور

1372

6

اکتشاف مس

کویر سمنان

شرکت مس کویر

1373

7

اکتشاف آهن

معادن آهن باباعلی و خسرو آباد

شرکت توفیران

1373

8

اکتشاف سرب و روی

راونج

شرکت سوژمیران

1373

9

اکتشاف منابع انرژی زمین گرمایی

بوشلی( کوه سبلان)

سازمان انرژی اتمی

1374

10

اکتشاف سیمان

کارخانه سیمان کرمان

شرکت سیمان کرمان

1374

11

مطالعات ژئوفیزیکی محل گذر تونل سوم کوهرنگ

شهرکرد( کوهرنگ

شرکت تابلیه

1374

12

بررسی آبهای زیرزمینی

هرمزگان

شرکت سهامی آب هرمزگان

1374

13

بررسی آبهای زیرزمینی

اصفهان

شرکت باما

1374

14

اکتشاف منگنز

قم

شرکت باغ دره

1375

15

بررسی زمین شناسی مهندسی

همدان( کبودر آهنگ- رزن )

اداره کل معادن همدان

1376

16

بررسی معادن سرب و روی

الیگودرز( گل زرد

اداره کل معادن لرستان

1376

17

اکتشاف آهن

مهاباد( حسن سالاران- درگاه سلیمان )

اداره کل معادن کردستان

1377

18

بررسی آبهای زیرزمینی

هرمزگان

شرکت سهامی آب هرمزگان

1378

19

اکتشاف و استحصال طلا

ارغش

طرح اکتشاف سراسری

1379

20

اکتشاف و استخراج مس

کاشمر

طرح اکتشاف سراسری

1379

21

اکتشاف سرب و روی

کوهبنان

شرکت کوهبنان کرمان

1379

22

بررسی زمین شناسی مهندسی

استور

شرکت تابلیه

1380

23

بررسی معدن کلاته چوبک

کاشمر

طرح اکتشاف سراسری

1380

24

اکتشاف مس

خارستان تفتان

شرکت ملی صنایع مس ایران

1381

25

بررسی زمین شناسی مهندسی

سیاه بیشه

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

1382

26

بررسی سازند های کارست

نواحی کرمان

سازمان مدیریت منابع آب و نیروی ایران

1382

27

اکتشاف پلی متال

چشمه حافظ دامغان

اداره کل معادن سمنان

1382

28

اکتشاف سرب و روی و طلا

گلوجه

خانم فاطمه سبحانی

1382

29

مطالعات ژئوالکتریکی در دشتهای دیر و کنگان

دشتهای دیر و کنگان

سازمان آب منطقه ای فارس (بوشهر-کهگیلوئیه و بویر احمد)

1383

30

مطالعات ژئوالکتریکی در دشتهای دیر و کنگان

دشتهای دیر و کنگان

سازمان آب منطقه ای فارس (بوشهر-کهگیلوئیه و بویر احمد)

1383

31

مطالعات ژئوفیزیکی  اکتشاف سرب

مطالعات ژئوفیزیکی  اکتشاف سرب

اداره صنایع و معادن استان سمنان

1383

32

مطالعات ژئوالکتریک

(بررسی آبهای زیرزمینی)

اشتهارد کرج

شرکت  آب منطقه ای  تهران

1383

33

مطالعات میکروگراویمتری

(بررسی فروچالها)

نیروگاه شهید مفتح همدان

شرکت مشانیر

1383

34

اکتشاف سرب و روی

لوشان

شرکت حقانی

1384

35

مطالعات ژئوالکتر یک

(بررسی آبهای زیرزمینی)

اراضی کوهین(قزوین

شرکت شهرکهای صنعتی

1385

36

اکتشاف طلا و عناصر همراه

خوی (اشنویه

اداره صنایع و معادن استان ارومیه

1385

37

مطالعاتژئوالکتریک

(نیروگاه  هرمزگان)

نورآباد ممسنی

شرکت خدماتی مهندسی مشانیر

1385

38

اکتشاف سرب و روی

لوشان (بیورزن

شرکت حقانی

1385

39

اکتشاف مس

شمال و شمالغرب کشور

شرکت ملی صنایع مس ایران

1385

40

تحلیل خطر زمین لرزه

چهار گوش رفسنجان

سازمان زمین شناسی

1385

41

تحلیل خطر زمین لرزه

چهار گوش گرگان

سازمان زمین شناسی

1385

42

تحلیل خطر زمین لرزه

چهار گوش سبزوار

سازمان زمین شناسی

1385

43

تحلیل خطر زمین لرزه

چهار گوش کاشمر

سازمان زمین شناسی

1386

44

مطالعات ژئوفیزیک فرونشست تهران

دشت جنوب تهران

سازمان زمین شناسی

1386

45

مطالعات ژئوفیزیک

(اکتشاف آهن)

باغکندی زنجان

شرکت سرمایه گذاری البرز

1387

46

مطالعات ژئوالکتر یک

(بررسی آبهای زیرزمینی)

دشت دماوند

شرکت  آب منطقه ای  تهران

1387

47

مطالعات ژئوالکتر یک

(بررسی آبهای زیرزمینی

دشت فهلیان فارس

شرکت  آب منطقه ای  فارس

1387

48

مطالعات ژئوفیزیک هوایی

 

اصفهان

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

1392