آدرس : تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، خیابان رامشه، خیابان توحید پنجم غربی، پلاک۲۴

تلفن شرکت : 88076370  و  ۸۸۳۶۵۵۲۵

شماره دورنگار : ۸۸۳۶۵۵۲۴

پست الکترونیکی : tozco91@gmail.com